Heidegger, Martin – Martin Heidegger 26. September, 1969